Malå

Bättre balans!

Datum: 1/10
Plats: Miklagård, lokal Trevnaden. Storgatan 72, Malå
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan Bjurholm och SPF Bjurholm. 
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning:  1/10 Kombinerat med öppet hus hos dagvården. Sittgympa kommer att hållas. Informationsmaterial kring fallförebyggande åtgärder presenteras och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till arbetsterapeut och fysioterapeut. Under vecka 40 kommer dessutom lunchgympa att hållas av arbetsterapeut och fysioterapeut på alla Malås äldreboenden och seniorboendet.
Kontaktperson: Jenny Holmgren, 070/ 2282653
E-post: jenny.holmgren@mala.se