Umeå

Fall int! Bättre balans

Datum: 25/9 
Plats: Kommunens träffpunkt Kom in, Östra Strandgatan 50 A
Arrangör: Umeå kommun, Enheten för prevention
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Öppet hus på Kom in.
Tema: Träning och aktivitet Stina Hildingsson, Korpen Umeå, talar om träning för seniorer kl. 13:00 Hela dagen finns det tipsrunda och kafé.
Information från sjukgymnast, arbetsterapeut samt syn- och hörselinstruktör från kommunen.
Deltagare: Korpen Umeå, Frivilligcentralen, Apoteket Utopia, Civilförsvarsförbundet, Umeå Gymnastikförening, Umedalens Veteraner och Gymnastikföreningen Ryck in

Kontaktperson: Marianne Bäckström
E-post: 
marianne.backstrom@umea.se
Hemsida: Umeå kommun 


Umeå kommun kampankj

Gymnastik

Datum: Måndag till fredag
Plats: Skolor i Umeå och Gammlia nya arenor.
Arrangör: Umeå Gymnastikförening
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Gymnastik på olika nivåer.
Kontaktperson: Ann-Britt Andersson
E-post: 
ann-brittandersson@hotmail.com, 070-577 82 22
Hemsida: www.umeagf.se

Gymnastik

Datum: Måndagar och torsdagar
Plats: Musköten Umedalen i Umeå 
Arrangör: Umedalens Veteraner
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Gymnastik för seniorer. För att aktivera och stärka kroppen och knoppen på den nivån som passar individen och öka rörligheten
Kontaktperson: Ann-Britt Andersson
E-post: 
ann-brittandersson@hotmail.com, 070-577 82 22
Hemsida: www.umeagf.se

Fall int!

Datum: 3/9 kl 12:00
Plats: Coop Nära Hörnefors
Arrangör: civilförsvarsförbundet Hörnefors
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Vi bjuder på kaffe och delar ut material och informera om Fall int! och en liten tipsrunda mellan 12:00–15:00 utanför COOP nära butik i Hörnefors.
Kontaktperson: Curt-Olov Hellman 
E-post:
 c-o.hellman@telia.com