Vännäs

Datum: 2/10 kl 13:30 
Plats: Samlingssalen Vännäsby Äldrecenter.
Arrangör: Vännäs Kommun rehabenheten
Målgrupp: För de som bor på särskilt boende i Vännäsby, Hjorten och Vännäsby äldrecenter.
Beskrivning: Dans 
Kontaktperson: Hanna Jakobsson
E-post: 
hanna.jakobsson@vannas.se 070-2782172