Chatt – arkiv

Kan mina mediciner göra så att jag ramlar?

Torsdag 25/9, 12.00-13.00

Västerbotten har flest fallskador bland äldre i landet. Hur hänger fallskador ihop med sömnläkemedel? Och vad kan jag göra för att skydda mig och förebygga fall? Jeanette Jonsson ger svar på dina frågor.Bild på Jeanette Jonsson
Jeanette Jonsson är apotekare och verksam vid Läkemedelscentrum, Västerbottens läns landsting. Hon är delaktig i Fallgruppen Västerbotten som arbetar med att minska fallskador hos personer som är 65 år och äldre.Dessutom arbetar Jeanette med läkemedelsgenomgångar på Medicin-Geriatriska kliniken på Skellefteå lasarett samt på kommunala boenden och i hemsjukvård. Jeanette Jonsson svarar på dina frågor om hur fall kan hänga ihop med läkemedel i allmänhet och med sömnmedel i synnerhet. Chatten hålls i anslutning till Fall int! kampanjen i Västerbotten som pågår under vecka 40 och handlar om att uppmärksamma och förebygga fallskador. Läs mer om kampanjen på www.fallint.se
 • Åsa: Jag sover dåligt och har tänkt en del på det här med sömnläkemedel. Är det en stor risk att jag ramlar om jag börjar använda det även om jag ändå tycker att jag är rätt pigg?

  Jeanette Jonsson: Hej! Sömnmedel kan ibland behövas en kortare period för att bryta sömnsvårigheter men det finns mycket annat som man kan prova först. Här finns bra tips: http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/ Sömnmedel är muskelavslappande och det som gör att fallrisken ökar när man tar dem, så även om man känner sig pigg kan man ändå ha en påverkan på musklerna. Om du behöver ett sömnmedel är de som rekommenderas i Västerbotten inte sådana som verkar långt in på dagen, och de ger därför mindre risk för fall.

 • Frank: Jag läste att fler dör av fall än av bilolyckor?! Är det sant?

  Jeanette Jonsson: Ja, det är faktiskt det! En studie från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011 visade att dödsfall i 55 % orsakades av fallolyckor och endast i 10 % av trafikolyckor. Samma studie visade att varken politiker eller allmänheten känner till detta. Visst är det dags för en nollvision även för fallolyckor nu?

 • mammas dotter: Min mamma bor hemma och är relativt pigg, men vad kan jag göra för att förebygga att hon ska ramla?

  Jeanette Jonsson: Hej! Vad bra att ni redan nu tänker på att förebygga fall! Träning för att stärka muskler och förbättra balansen är jättebra för att förebygga fall och om du tittar på en fråga här nedanför finns det tips på en länk till övningar. Bra mat, motion varje dag, genomgång av mediciner samt att säkra hemmet är andra bra förebyggande åtgärder. Här finns en länk till hur du kan hjälpa din mamma att göra hemmet tryggare ur fallsynpunkt:
  http://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Senior/Forandrat-vardagsliv/Gor-hemmet-tryggare/

 • Göran: Jag halkade förra vintern och slog mig rejält, det vill jag inte göra om. Jag har skaffat broddar på skorna, men har du något annat tips på vad jag kan göra för att inte ramla?

  Jeanette Jonsson: Hej Göran! Tråkigt att höra – förstår att du inte vill ramla igen! Och som jag skrivit tidigare är det viktigt för att förebygga fall att försöka motionera och att vistas utomhus så jag hoppas att din olycka inte avskräcker dig. Broddar är bra att använda, liksom ordentliga skor. Här finns en länk till tips på saker man kan göra för att förebygga fall utomhus (finns en rubrik som heter just Fallolyckor utomhus):
  http://www.dinsakerhet.se/Aldres-sakerhet/Fallolyckor/

 • Pia: hur kommer det sig att västerbotten har fler fallolyckor än resten av landet?

  Jeanette Jonsson: Hej! Det är en bra fråga som vi också funderar på! De flesta fallen sker inomhus så det beror inte i första hand på att vi har isigt och halkigt ute en stor del av året. Det vi i vår fallgrupp har upptäckt är att vi i Västerbotten förskriver mer av vissa mediciner till äldre än vad man gör i övriga Sverige. Detta gäller de s.k neuroleptika som nog förskrivs mer av som lugnande vid demens i Västerbotten än i övriga landet. Vi förskriver också mer av vissa sömnmedel, som Flunitrazepam som stannar kvar länge i kroppen och gör musklerna avslappnade i stort sett dygnet runt, vilket ökar risken för fall. Detta är därför något som vi tagit fasta på och arbetar med att sprida information om bland vårdpersonal och bland allmänheten. I Västernorrland har man också visat att genom att minska den totala användningen av sömnmedel så kan man minska fallolyckorna så det sprider vi också information om. Men troligen finns det fler orsaker till att vi faller mer i Västerbotten eftersom fall kan bero på så många saker.

 • ulla: hej! vad är den vanligaste orsaken till att man ramlar?

  Jeanette Jonsson: Hej! Det finns många saker som kan orsaka fall. Exempel är olika sjukdomar som Parkinsons sjukdom, stroke, demens och diabetes, nedsatt balans, nedsatt syn och faktorer i hemmet som dålig belysning, sladdar man kan snubbla över, mattor, dåliga skor m.m. Läkemedel är också en viktig orsak till fall, se frågan nedanför.

 • Frågan: Vilka mediciner är det som gör att flest ramlar?

  Jeanette Jonsson: Hej! Sömnmedel och lugnande medel, medel mot depression och medel mot psykoser, s.k neuroleptika är de läkemedelsgrupper som är mest förknippade med fall.

  Medel som sänker blodtrycket kan också orsaka fall, framför allt om man reser sig upp snabbt från sittande eller liggande. Man måste dock tänka på att det är viktigt att ta mediciner om man har högt blodtryck eftersom det förebygger bl a stroke. Känner man sig yr och misstänker att det är på grund av en blodtrycksmedicin är det därför viktigt att inte på eget bevåg sluta ta medicinen utan först kontakta sin hälsocentral. Mot högt blodtryck finns det många olika sorters mediciner så man kan förmodligen få en annan medicin som man blir mindre yr av.

  Att inte sluta tvärt på eget bevåg gäller även de mediciner jag först nämnde eftersom de (om din läkare tycker att de inte ska användas mer) i de flesta fall måste trappas ut och det kan man också få hjälp med på sin hälsocentral.

 • Eva: Hej! Finns det något jag kan göra idag för att förhindra att jag råkar ut för fallskador när jag blir äldre? Träna balansen eller så?

  Jeanette Jonsson: Hej Eva! Absolut! Som du själv föreslår är träning jättebra för att stärka muskler och för att förbättra balansen och på sätt förebygga fallskador. En sjukgymnast kan hjälpa dig att hitta övningar och på vår hemsida www.fallint.se finns också exempel på övningar. Att äta bra mat, försöka motionera lite varje dag och vistas utomhus i solljus, få hjälp med genomgång av mediciner och att säkra hemmet är andra tips för att förebygga fallskador och det kan man ju så klart göra även om man inte kommit upp i gruppen äldre ännu.

  Chatta om fallolyckor

  Torsdag 3/10, 10:00-11:00

  Lillemor Lundin Olsson, professor i sjukgymnastik, forskar om äldre personers förmåga att gå på ett säkert sätt och om vardagsträning för äldre. Det en rad faktorer som ökar risken att man ramlar och de flesta fall sker inte bara av en slump. Det positiva är att många av dessa faktorer går att påverka. Lillemor svarar på frågor om vad man kan göra för att undvika att falla och skada dig och hur man kan återhämta sig efter ett fall.

   

  Greti: Förr sandades halva trottoaren och halva lämnades utan sand så att man där kunde åka spark. Hal, men effektiv transport (som gav motion) för äldre på shopping. Vad tror du om att återinföra det? är riskerna större än vinsterna?

  • Lillemor: Hej Greti,
   Sparken är ju ett utomordentligt bra transportmedel, vi får motion, kan sätta oss om vi blir trötta (eller sitta och sola på vårkanten!) och dessutom slipper vi bära påsar etc utan de kan lasts på sparken. Men det kräver ju att det finns en yta att sparka på. Jag vet inte varför man slutade med att bara sanda halva trottoaren och jag kan tyvärr inte heller svara på din fråga om riskerna är större än vinsterna. Det vore bra att studera det. Något att skriva en medborgarmotion om?

  • Anhörig: Kan jag som anhörig påverka min mammas situation på ett boende för dementa. Jag tycker att hon är alldeles för inaktiv på dagarna men vill ju inte att hon ska riskera att ramla heller.

   Lillemor: Hej anhörig,
   Det är alltid en balansgång. Man har inte kunnat visa i studier att begränsa den fysiska möjligheten med röra sig förebygger fall. Att få vara uppe och röra sig är ju viktigt för att man ska må bra och då handlar det om exempelvis om hur alert man känner sig, hur magen sköter sig och hur man sover. Du har rätt i att det är vanligast att man ramlar när man är uppe och går, men om man bara sitter stilla blir man svagare och då ökar risken att ramla när man reser sig från stolen eller glider ur stolen. Vi har genomfört en studie på äldreboenden i Umeå med balans-och styrketräning som visade att fler i grupperna som tränat bibehöll sin gångförmåga än de som hade sittande aktiviteter. Och många tyckte att det var skönt att ”få ta i”. Jag tror att det vore bra om du pratar med den som ansvarar för boendet för att, för din mammas vård- och omsorgsplan, diskutera i vilka situationer det går att uppmuntra till aktivitet utan att risken att ramla blir mycket hög. Och att hitta situationer som återkommer helst varje dag.

  • Sture: Jag blir ofta yr och riskerar då att snubbla. Kan jag göra något åt det?

   Lillemor: Hej Sture,
   Yrsel kan bero på flera olika saker och jag tycker att du ska undersöka din yrsel hos läkare. En orsak kan vara att små ”kristaller” fastnar i de små håren i balansorganets båggångar. Det brukar upplevas mycket obehagligt men är oftast lätt att åtgärda med specifika huvudrörelser beroende på var kristallerna sitter. En del som har ont i nacken brukar kalla det yrsel eftersom nedsatt rörlighet och smärta i nacken kan ge en ostadighetskänsla. Lågt blodtryck kan också ge en känsla av ostadighet.

  • Mia: Vad beror det på att äldre faller oftare än yngre?

   Lillemor: Hej Mia,
   Att vi kan hålla balansen när vi står och går (på de små fötterna vi har i förhållande till kroppslängden!) beror på att vi har ett mycket komplext system där olika delar av kroppen ska samarbeta bland annat balansorganet i örat, synen, den djupa känseln som registrerar i vilket läge våra leder befinner sig (från nacken och till tårna) och hur musklerna arbetar samt känseln under fötterna. När vi blir äldre kan signalerna till hjärnan från dessa olika delar bli svagare och det tar längre tid för hjärnan att skicka ut ett kommando till musklerna för att korrigera vår kroppsställning. Eftersom det är vanligare att äldre ser sämre än yngre kan äldre ha svårare att effektivt ”navigera” när de går och riskerar att trampa snett i en grop eller snubbla över ett hinder som de inte upptäckt. Men även yngre personer faller, det har vi väl alla erfarenhet av? Äldre skadar sig dock oftare när de faller.

  • Lisa: Hur kan jag som anhörig hjälpa till med att förebygga fall?

   Lillemor: Hej Lisa,
   Jag tycker att du i första hand ska informera om att det går att förebygga fall. Det finns inget standardrecept som gäller för alla äldre. För fysiskt aktiva äldre finns vetenskapligt stöd för att fallrisken minskar med träning som är inriktad på ”säkrare gång” dvs i huvudsak balans, benstyrka men också förmågan att ta snabba steg åt olika håll. För ”skörare äldre” personer som kanske har många medicinska diagnoser räcker det inte med enbart träning utan den måste kompletteras med bland annat översyn av riskfaktorer i omgivningen (förutom ev hinder på golvet även belysning!) och av läkemedel mm

  • Lingo: Har hört att vissa mediciner kan öka risken för fallolyckor, stämmer det?

   Lillemor: Ja, det stämmer att det finns flera olika typer av mediciner som kan öka fallrisken bland annat vissa lugnande mediciner, sömnmediciner och hjärtmediciner. Man ska dock inte börja ändra på medicinerna själv utan ta upp det med sin läkare.

  • anhörig: Har du tips på någon enkel övning för att träna balansen som man kan göra i hemmet?

   Lillemor: Hej anhörig,

   Det finns många övningar. Se svaret till Elsa.Dessutom kan man tänka på att stärka fotlederna genom att gå upp på tå (hålla i en stol för balansen) och på hälarna upprepade gånger.

  • Elsa: Hur kan jag enkelt träna upp min balans?

   Lillemor: Hej Elsa,
   Det finns flera övningar som man göra hemma eller ute. Ett exempel är att minska understödsytan när du står, det vill säga stå med fötterna tätt ihop, den ena foten framför den andra, eller på ett ben. Testa ut din gräns där det börjar bli lite svårt men tänk på att göra det där du kan göra det på ett säkert sätt, exempelvis stå med ryggen nära ett hörn och kanske en fåtölj framför dig så att du kan ta stöd om du råkar tappa balansen. I det läget kan du, om det går, plussa på med att vrida på huvudet dvs titta växelvis åt höger och vänster. En annan övning är att stärka benen, en jättebra övning är att resa sig och sätta sig i en stadig stol flera gånger. Det finns flera sätt att hitta rätt nivå på övningen bland annat att använda en hög stol om det är svårt och en låg stol om det är lätt. Det ska vara lite ansträngande för musklerna runt låret för att ge bästa effekt.

  • Ingrid: Hej Lillemor,Finns det några bra hjälpmedel till hemmet för personer som oroar sig över att falla?

   Lillemor: Hej Ingrid,
   Ja, det finns flera hjälpmedel bland annat antihalkmatta i duschen, handtag till badrummet, pall med handtag, broddar till skorna mm. Det finns en informativ film på länken nedan där det finns många tips:

   http://www.dinsakerhet.se/Filmgalleriet/Filmer/65/