Förslag på aktiviteter

”Ingen händelse eller aktivitet är för stor eller för liten – allt räknas!”

En del kanske väljer att sprida informationsmaterial, andra att arrangera balansträning eller föreläsning, en tredje att anordna en tävling. Vi har tagit fram en meny av idéer och aktiviteter för att hjälpa till att starta planeringen i den så kallade idékatalogen.

Aktiviteter 2013 kan man se vad andra gjorde förra året.

Allmänhet

Det finns många enkla saker som äldre kan göra för att förebygga fall och de förödande konsekvenser som kan komma med fallet, bara man kan nå fram med budskapet. Det är viktigt att ge äldre och deras anhöriga en möjlighet att lära sig mer om fall samt delta i lokala aktiviteter om hur man kan förebygga fall. Till exempel kan man erbjuda gratis träningspass för att prova på, visa hjälpmedel som finns att tillgå, göra riskbedömningar tillsammans med den äldre, gå igenom checklistan för säkerhet i hemmet eller kanske bjuda på gratis fotvård under veckan.

Personal

Kampanjveckan kan vara ett sätt att medvetandegöra problemet med fallolyckor och fallskador för personal. Till exempel kan man bjuda in föreläsare, gå igenom balansövningar, utföra riskbedömningar för fall (se www.senioralert.se) mm, för att öka kunskapen bland personal som möter äldre personer.

Frågesporter och andra tävlingar är ett bra sätt att engagera alla. Material för att göra en tipsrunda på en frågesport finns på sidan Material till kampanjen.