Kontakt

För frågor angående kampanjen kontakta:

Åsa Bygdeson FoU Västerbotten, 070-667 57 09
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se