Tema mat och måltider

Temat för 2016 års kampanj är mat och måltider. Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot. En satsning på bra mat i äldreomsorgen är därför en satsning på hela verksamheten.

Äldrecentrum i Stockholm Mat & Måltider

Läs mer på deras hemsida ÄLDRECENTRUM

Bra måltider för bättre livskvalitet

Måltiderna är mycket betydelsefulla för välbefinnande och nöjdhet inom äldreomsorgen. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa – måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till glädje, trivsel och meningsfullhet.

Tyvärr är undernäring mycket vanligt hos sköra äldre i omsorg, ofta till följd av bakomliggande sjukdom eller andra faktorer som påverkar lusten att äta. Att inte få i sig den näring kroppen behöver är allvarligt och kan leda till nedsatt funktionsförmåga och depression. Dessutom ökar risken för sjukdom ytterligare. Därför är det extra viktigt att de måltider som serveras inom äldreomsorgen, i såväl särskilt som ordinärt boende, håller hög kvalitet och anpassas efter den äldres individuella behov, vanor och önskemål.

Delaktighet och individanpassning

Måltiderna inom äldreomsorgen bör så långt det är möjligt anpassas efter varje enskild individ. De äldre har gjort egna val hela livet och vill fortsätta påverka sin vardag trots att de är beroende av andra. En viktig del i vardagen är att få äta den mat man tycker om och längtar efter.

Individanpassning innebär att aktivt fråga den äldre och anpassa måltiden utifrån behov, vanor och önskemål. Det kan exempelvis handla om att få fortsätta äta det kvällsmål man är van vid, att maten behöver konsistensanpassas på grund av tuggsvårigheter eller en önskan om att slippa äta i ensamhet eller i påtvingat sällskap.

I skriften Bra mat i äldreomsorgen finns råd och inspiration för bra måltider i äldreomsorgen. Du hittar råden på sidan Råd och material. OBS! Just nu pågår en revidering av råden Bra mat i äldreomsorgen. Uppdaterade råd lanseras våren 2017.

Bra måltider är mer än bara mat

En måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har vi tagit fram en modell i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

 

 

Måltidsmodellen är användbar för alla offentliga måltider inom vård, skola och omsorg men innehållet måste anpassas efter de olika måltidernas särskilda förutsättningar. Du kan läsa mer om modellen via länken nedan.