Tema sömn

Temat för 2014 handlade om sömn och sömnläkemedel. Vi vet att vissa typer av sömnläkemedel har en negativ effekt när vi blir äldre så som ökad risk för fallskador. I syfte att medvetandegöra det togs det fram en broschyr till 2014 års kampanj, se under material.

_MG_0054

Om sömn

Sömn är viktigt för vår kropp. Under sömnen sker till exempel reparationsarbete i kroppen, nybildning av celler och immunförsvar. Samtidigt behövs sömnen för vila, återhämtning och bearbetning av intryck för hjärnan. En vuxen person behöver mellan sex och nio timmars sömn per dygn. Sömnbehovet blir mindre och sömnen ytligare ju äldre vi blir med fler och tidigare uppvaknanden som följd. Samtidigt ökar förekomsten av kroniska sömnbesvär med åldern där insomningsstörning är det vanligaste. Ibland kan det vara stress och oro som ligger bakom svårigheterna att sova. Lägre östrogenhalt i samband med övergångsåldern, vissa sjukdomar, kronisk smärta, restless legs och vissa läkemedel kan också störa sömnen.

Användning av sömnmedel kan ge lindring av sömnsvårigheter men är förknippad med ökad risk för att falla. Därför är det bra att prova andra åtgärder för att sova bättre innan användning av sömnmedel:

  • Försök att gå till sängs och stiga upp vid ungefär samma tid varje dygn. Det kan vara bra att tänka på att vi behöver vara vakna ungefär i 16 timmar för att kunna sova gott på natten.
  • Se till att ha lagom svalt, mörkt, tyst och välventilerat i sovrummet.
  • Skaffa en bekväm säng och en skön kudde.
  • Regelbunden motion förstärker djup­sömnen men undvik att motionera timmarna innan du ska sova. Försök istället att varva ner ett par timmar innan sänggåendet.
  • Försök att vistas ute en liten stund varje dag. Dagsljus gynnar sömnen.
  • Undvik att äta middag för sent och undvik att dricka kaffe, te, Coca-Cola eller annat som innehåller uppiggande koffein.
  • Undvik alkohol som gör att sömnen blir ytligare och mer orolig än den an­nars skulle ha varit. Alkohol kan också bidra till att du snarkar mer.
  • Undvik problemlösning innan du ska sova eller om du vaknar på natten.
  • Prova öronproppar om du besväras av yttre störande ljud.

Sömnmedel

Sömnmedel ska bara användas under en kort period och vid tillfälliga besvär. Medlen botar inte orsakerna till sömnbesvär, men kan ge lindring när sömnlösheten är som värst.

Det finns i dag inget idealiskt sömnmedel och alla sömnmedel har biverkningar. Flunitrazepam och Propavan är sömnmedel som betraktas som olämpliga till äldre och som vi har en relativt hög förskrivning av i Västerbotten. Om du har fått något av dessa sömnmedel kan du kontakta din hälsocentral för att diskutera om det finns andra alternativ.

Studier visar att sömnmedel har mycket begränsad verkan – särskilt hos äldre. Sömnmedel ger i genomsnitt 20 minuter längre sömn per natt och ett uppvaknande mindre varannan natt jämfört med om placebotabletter (sockerpiller) ges. Detta gäller vid några veckors behandling. Men mycket talar för att den önskvärda effekten av sömnmedel minskar vid längre tids användning. Sömnmedlens sömngivande effekt vid användning under lång tid är huvudsakligen psykologisk och skiljer sig inte mycket från den som fås av placebotabletter ”sockerpiller”.

Vanliga biverkningar, speciellt för personer över 65 år, är dagtrötthet, glömska, yrsel, förvirring och risk att falla. Dessa biverkningar är 4–5 gånger vanligare hos de personer som använder sömnmedel än hos personer som fått placebo. Därtill finns det risk för svårigheter att avsluta sömnmedelsbehandlingen.

Att avsluta sömnmedelsbehandling

Har du ätit sömnmedel under månader eller år kan det vara svårt att sluta direkt. Olika besvär kan uppstå, men de varierar kraftigt mellan olika personer. Medicineringen trappas vanligen ner under 2–3 veckor genom att dosen halveras varje vecka. Om du bara tar en tablett kan du pröva med att dela den i två ungefär lika stora delar och ta halva tabletten. Ta kontakt med din hälsocentral om du ätit sömnmedicin under en längre tid och önskar hjälp med att trappa ner och avsluta behandlingen.

Texten är skriven utifrån Landstinget Västernorrlands foldrar Sov bra utan sömnmedicin och Sömn för Liv & Hälsa  

Materialet nedan är lånat från Landstinget Västernorrland som har tagit fram ett bra informationsmaterial med temat ”Sömn för Liv och Hälsa”.

Foldern ’Istället för piller’ riktar sig till personal som arbetar med äldre och innehåller information om sömn samt visar på alternativ till sömnläkemedel.

Foldern ’Sov bra utan sömnmedicin’ är ett 34-sidigt häfte som kan vara ett alternativ eller komplement till läkemedelsbehandling. Häftet innehåller en sömnskola som hämtar inspiration från kognitiv beteendeterapi.

Foldern ’Sömn för Liv & Hälsa’ innehåller information om varför vi behöver sova, sömnproblem och tips om hur vi kan sova bättre

Istället för piller

Sov bra utan sömnmedicin

Sömn för liv o hälsa

www.larandelandsting.se kan man gå webbaserade kurser från Läkemedelscentrum.
Läkemedel och äldre – basutbildning som riktar sig främst till undersköterskor och vårdbiträden som vårdar äldre människor.
* God läkemedelsterapi till äldre som baseras på Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. Den riktar sig främst till läkare eller sjuksköterskor som vill lära sig mer om hur vi kan förbättra äldres läkemedelsbehandling. 

För att kunna ta del av kurserna så måste du registrera en användare och logga in. När du har gjort det så letar du på kurser och Läkemedelscentrum så hittar du utbildningarna.

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter innebär att en person kan ha svårt att somna in eller vaknar innan sömnbehovet är tillfredsställt. Att vakna flera gånger under natten eller att vakna tidigt på morgonen är inte ovanligt hos äldre personer. Att inte sova tillräckligt leder bland annat till trötthet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter.

​Sömnsvårigheter kännetecknas av otillräcklig eller dålig sömn som gör att man inte känner sig utvilad. Tillståndet leder till trötthet, men kan också ge humörsvängningar och minskad koncentrations- och prestationsförmåga. Problem som oro, ängslan och sömnsvårigheter ökar risken att drabbas av allvarligare psykiska problem.

Omkring en tredjedel av Sveriges befolkning har besvär med sömnen av och till. Problemen är vanligare hos kvinnor än hos män och förekomsten av sömnbesvär ökar med åldern hos båda könen.

Inte alltid ett verkligt sömnproblem

Den enskildes upplevda sömnlöshet är i många fall inte ett verkligt sömnproblem. Till exempel har personer i hög ålder ett jämförelsevis litet sömnbehov som ibland delvis tillgodoses genom sömnstunder dagtid. Nattsömnen kan upplevas som för kort trots att den är biologiskt tillräcklig. Många äldre personer tar därför sömnmedel varje dygn trots att det inte är nödvändigt eller lämpligt. Källa: kunskapsguiden