Nordmaling

Aktivitetsdag i Nordmaling

Datum: 2/10 9:00-14:00
Plats: OASEN
Arrangör: Nordmalings kommun
Målgrupp: Allmänheten

Beskrivning: Vi vänder oss till våra äldre kommuninnevånare i Nordmalings kommun med budskapet FALL INT – om att förebygga fallolyckor. Vi erbjuder en heldag på OASEN där vi vill ge möjlighet till information om vad man som äldre kan göra själv och tillsammans med andra. Vi erbjuder även information och vägledning om vad kommunen och lokala entreprenörer kan bistå med för att förebygga fall i hemmet, i samhället, samt i olika boendeformer. Vi vill att den 2 oktober ska bli en vändpunkt när det gäller fallolyckor i Nordmaling.

Boendemiljöns betydelse för att förebygga fallolyckor
Karina Forsberg, arbetsterapeut i kommunens hemsjukvård visar boendemiljöns betydelse för att förebygga fallolyckor.

Nedsatt syn ökar risken för att falla
Tobias Optik i Nordmaling informerar om betydelsen av att undersöka sin syn.

Vägra halka!
Nordmalings skor kommer att visa den ultimata vinterskon, IceBug. Deras slogan är: Vägra Halka! Även visning av tofflor och halksockar.

Har du risk för att falla?
Undersköterskor inom äldreomsorgen erbjuder dig en riskbedömning, om du har risk för att falla. De berättar även om sitt arbete med Senior alert.

Behöver du hjälp hemma?
Biståndshandläggare Erika Thorn informerar om vad du kan få hjälp med hemma.

Rätt mat i rätt tid minskar risken för fall!
Personal från Tallbackens kök visar olika alternativ av hemlagad mat och matleverans till din bostad.

Säkerheten går hand i hand med livskvaliten
Du får broschyren ”Säkerhet i vardagen – tips och råd på äldre dar!

God munvård
Tandhygienist Eva Jonsson Fällman från Folktandvården informerar om betydelsen av en god munhälsa i det fallförebyggande arbetet

Kontaktperson: Birgitta Wallin, 0930-14178, birgitta.wallin@nordmaling.se