Umeå

Fall int! på avdelningen

Datum: V 40
Plats: Ortopedgeriatrisk vårdavdelning, avdelning 4 Geriatrisk Centrum, NUS
Arrangör: Västerbottens läns landsting
Målgrupp: Inneliggande patienter på avdelningen

Beskrivning: Fokus på, att inte ramla, blir vårt uttalade vecko-tema denna vecka.
Vi har möjlighet att lämna information till patienter, anhöriga och besökare till patienterna.

Kontaktperson: Christina Zeidlitz, 090 785 88 94, christina.zeidlitz@vll.se

Fall int!

Datum: 1/10 10:00-15:00
Plats: Norrlands Universitetssjukhus
Arrangör: FoU Västerbotten
Målgrupp: Allmänheten / personal

Beskrivning: Vi delar ut information i foajén kring fallskador och fallprevention. Tipsfrågor samt balansövning. Besvarar på frågor om kvalitetsregistret Senior alert till personal

Kontaktperson: Åsa Bygdeson, 070/ 66 75 709, asa.bygdeson@regionvasterbotten.se

Rabatt i butik under kampanjvecka Fall int! Team Sportia Umeå

Datum: vecka 40
Plats: Team Sportia Umeå Bruksvägen 6  906 21 Umeå
Arrangör: Team Sportia Umeå
Målgrupp: Kunder i butik

Beskrivning: Vi erbjuder kunder som besöker butiken under kampanjveckan 20% på sortimentet: gåstavar, broddar och hjälmar.

Fall, läkemedel och äldre – föreläsning med Yngve Gustavsson, professor och överläkare i Geriatrik

Datum: 25/9 12:10-13:00
Plats: Bergasalen Norrlands Universitetssjukhus Byggnad 27 + videouppkoppling
Arrangör: Läkemedelscentrum
Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Beskrivning: Föreläsning med Professor Yngve Gustavsson, Geriatriskt Centrum, om fall, läkemedel och äldre riktat till vårdpersonal med förskrivningsrätt. För mer information om anmälning gå in på landstingets intranät Linda.

Kontaktperson: Jeanette Jonsson, 070-3838153, jeanette.jonsson@vll.se

Seniorkonvent

Datum: 28/9 8:30-16:30
Plats: Mariebergskolan Rådjursvägen 129, Umeå
Arrangör: Gymnastikförbundet Norr
Målgrupp: Allmänheten

Beskrivning: Konventet riktar sig till både dig som är gammal och ung, huvudsaken är att du gillar att utföra rörelser i ett lite lugnare tempo. Konventet är även lämpligt för FaR- och Seniorgympainstruktörer och dig som kanske funderar på att bli FaR/seniorinstruktör och vill prova på hur det är. Sista anmälan 19/9. Pris 1200:-. Mer information finns här.

Kontaktperson: Per Beijar, 070-6209260, norr@gymnastik.se
Webbsida: www.gymnastik.se

Kort presentation om fallprevention

Datum: 1/10 13:00-15:00
Plats: Hedlundakyrkan, Skolgatan 2 903 22 Umeå
Arrangör: Umeå universitet, sjukgymnastutbildningen
Målgrupp: Allmänheten

Beskrivning: Efter en barockkonsert vid Hedlundakyrkans kulturkafé ger vi en kort presentation där vi berättar att fall är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem för äldre. Att undvika fall är därmed viktigt för att kunna fortsätta leva ett aktivt och oberoende liv även när man blir äldre. Det positiva är att det finns mycket man själv kan göra för att minska risken för att falla. Vi ger tips på sådana åtgärder med tonvikt på övningar för att stärka sina benmuskler och förbättra sin balans. Deltagarna kommer även att få ge sina synpunkter på hur fallpreventiva övningar kan göras motiverande att genomföra.

Kontaktperson: Marlene Sandlund, 090-7869530 marlene.sandlund@umu.se

Peppar peppar -en dag för seniorers säkerhet

Datum: 1/10 10:00-15:00
Plats: Kommunens café och aktivitetsplats Kom in, Östra Strandgatan 50 A, Öbacka
Arrangör: Umeå kommun, Frivilligcentralen och Civilförsvarsförbundet i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Målgrupp: Allmänheten

Beskrivning: Synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador hos seniorer 65+. Fokus på fallförebyggande och brandsäkerhet. Föreläsning om brandsäkerhet kl 13.00. Information från Frivilligcentralen, bl a om hemfixare. Civilförsvarsförbundet demonstrerar hjärtstartare och hjärtlungräddning. Från kommunen medverkar Brandförsvar och säkerhet olycksförebyggandeenheten, syn- och hörselinstruktör, sjukgymnast samt enheten för prevention och från hälsocentral arbetsterapeut.
Webbplats: www.umea.se/kommun

Kontaktperson: Marianne Bäckström, 090-161764, 070-6110653 marianne.backstrom@umea.se

Pigga Seniorer

Datum: 30/9 kl 10:00-11:00
Plats: Badmintonstadion (Motionshuset) Bruksvägen 13 Umeå
Arrangör: Umeå Gymnastikförening
Målgrupp: Seniorer
Övrigt: Kostnadsfritt, ta med bekväma kläder samt bra skor på fötterna.

Beskrivning: Gymnastik för alla! Passet har möjlighet att varieras i intensiteten. Vi tränar att stärka balans, muskler, rörlighet, styrka och kondition till lättsam musik.

Kontaktperson: Ann-Britt Andersson, 090-7869530
ann-britt.andersson@mariehem.net

Föreläsning!

Datum: 3/10
Plats: Storgatan 76, Umeå
Arrangör: Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
Målgrupp: SPRF:s medlemmar

Beskrivning: Föreläsning av Lillemor Olsson-Lundin. Medlemsmöte för SPRF:s medlemmar

Kontaktperson: Annalisa Sörlin, 070/2186269, annalisasorlin@yahoo.se

Pigga Seniorer

Datum:  4/10 kl 08:00-09:00
Plats: Musköten JA Linders Väg 43,  90363 Umeå
Arrangör: Umedalen Veteraner
Målgrupp: Seniorer
Övrigt: Kostnadsfritt, ta med bekväma kläder samt bra skor på fötterna.

Beskrivning: Gymnastik för alla! Passet har möjlighet att varieras i intensiteten. Vi tränar att stärka balans, muskler, rörlighet, styrka och kondition till lättsam musik.

Kontaktperson: Ann-Britt Andersson, 090-7869530 ann-britt.andersson@mariehem.net

Pigga Seniorer

Datum:  5/10 kl 10:00-11:00
Plats: Gammlia Arena Öst, ingång Rothoffsvägen
Arrangör:
Umeå Gymnastikförening
Målgrupp: Seniorer
Övrigt: Kostnadsfritt, ta med bekväma kläder samt bra skor på fötterna.

Beskrivning: Gymnastik för alla! Passet har möjlighet att varieras i intensiteten. Vi tränar att stärka balans, muskler, rörlighet, styrka och kondition till lättsam musik.

Kontaktperson: Ann-Britt Andersson, 090-7869530 ann-britt.andersson@mariehem.net

Peppar, Peppar!

Datum: 4/10 11:00-13:00
Plats: Hörnefors Utanför Coop Nära butiken, Bruksgatan 17
Arrangör: Hörnefors Civilförsvarsförening
Målgrupp: Allmänheten

Beskrivning: Vi bjuder på kaffe och kanelbulle, tipsrunda med information och delar ut peppar peppar och fall int information.

Kontaktperson: Curt-Olov Hellman, 93020585, c-o.hellman@telia.com

LIVSLUST- Folkhälsa och ekonomi

Datum: 9/10 8:30-15:00
Plats: Fullmäktigesalen, Landstingshuset Köksvägen 11, Umeå Livslust
Arrangör: Pensionärsorganisationer och Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen
Målgrupp: pensionärer i Umeåregionens kommuner och kommundelar

Beskrivning: Föreläsningar om folkhälsa, vård på distans och bostadstillägg. Underhållning av Tantteatern. Anmälan med namn och om lunch önskas senast 4 oktober. Antalet platser är begränsade till 225 st.

Kontaktperson: Ann-Sofi Grenholm, 090-785 70 78, annsofi.grenholm@vll.se

Väntrumsinformation

Datum:  v 40
Plats: Tegs hälsocentral, Tegsplan 2, 904 20 Umeå
Arrangör:
Primärvården, Västerbottens läns landsting
Målgrupp: Besökare på Tegs hälsocentral

Beskrivning: Informationsmaterial om fall och hur man kan förebygga fall.

Kontaktperson: Monica Långtröm, 090 -785 82 06, monica.langstrom@vll.se

Information på ditt språk

Datum: 21/10- 23/10 tid ej klart ännu
Plats: Ersboda folkets hus
Arrangör: medborgarservice
Målgrupp: personer som inte behärskar svenska språket. Främst individer med härkomst utanför EU men alla är välkomna.

Beskrivning: Information om fallrisker och vad man kan göra för att förebygga fallskador.

Kontaktperson: Ahmed jamal, 070/36 60 611, maana21@hotmail.com