Vindeln

Apoteket informerar om läkemedel

Datum: 30/9 10:00-12:00
Plats: Dagverksamheten, Prova På rummet, Solhaga
Arrangör: Vindelns Kommun
Målgrupp: Personer med afasi, deltagare i Prova på rummet

Beskrivning: Personal från Apoteket kommer och informerar om läkemedel och dess påverkan på äldre ang. fallrisker.

Kontaktperson: Carola Holmlund, 0933-14089, carola.holmlund@vindeln.se

Tipsrunda och provsmakning av hemlagade energidrycker

Datum: 1/10 och 3/10 kl.10.00-14.30
Plats: Dagverksamheten Bäckstugan, Solhaga
Arrangör: Vindelns kommun
Målgrupp: Aktiviteten vänder sig till äldre i eget boende som har av biståndshandläggare beviljad dagverksamhetsplats

Beskrivning: Vi går en tipsrunda tillsammans, utomhus om vädret tillåter där man får provsmaka på stärkande och hemlagade näringsdrycker under promenadens gång.

Kontaktperson: Carola Holmlund, 0933-14089, carola.holmlund@vindeln.se

Föreläsning och tips för att förebygga fall

Datum: 4/10 13:00-14:30
Plats: Dagverksamheten Lyckträffen, Solhaga
Arrangör: Vindelns Kommun
Målgrupp: Allmänheten

Beskrivning: Alla seniorer inbjuds till en eftermiddag med föreläsning om fall och tips för att förebygga fall. Kommunens sjukgymnast Bengt Eklund berättar om hur man, inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, arbetar med fall och fallförebyggande arbete. Han ger även tips på vad du själv kan göra för att minska riskerna att falla. Material som afficher, broschyrer, vykort men tips och idéer delas ut för att sprida information och tips till så många som möjligt. Vi hoppas att med detta bidra till minska fallolyckorna i Vindelns kommun.

Kontaktperson: Bengt Eklund, 070-373 34 81, bengt.eklund@vindeln.se