Norsjö

Ta det på en höft

Datum: 2/10
Tid: kl 12.00-16.00
Plats: Medborgarhuset Norsjö, Nygatan 32
Arrangör: Norsjö kommun
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: En informations och inspirationsdag för seniorer. Föreläsningar med både allvar och humor. Vi bjuder på fika och den som vill får prova på Quigong.
Dagen avslutas med motionsdans.
Kontaktperson: Sara Jonsson, sara.jonsson@norsjo.se, 0918-14 246,
Hemsida: www.norsjo.se