Robetsfors

Livet är som att cykla

Datum: v 40 på tisdag
Plats: PRO, SPF, Tisdagskaffet för seniorer, äldreomsorgens gymnastik grupper på Hammarhöjd och Mårsgården.
Arrangör: Robertsfors kommun
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Utlämnande av informationsmaterial

Kontaktperson: Ann-Christin Andersson, 070-3016174,
ann-christin.andersson@robertsfors.se

Fall int!

Datum: 3/10 kl 13-15
Plats: Bygdeå utanför ICA
Arrangör: SPF & vuxenskolan
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Utlämnande av informationsmaterial utanför ICA till de som besöker området. Man kan få testa sina kunskaper om fall, sömn och sömnläkemedel.

Kontaktperson:

Fall int!

Datum: 1/10
Plats: Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan Robertsfors och SPF
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Informatörer från studiecirkeln ” ta det på en höft” kommer finnas utanför ICA och Konsum i Robertsfors mellan 10-15.
Kl. 13:00 Kommer det att vara information på studieförbundets lokaler i Robertsfors om; Stavgång, skor, säkerhet
Kl. 14:00 blir det ett studiebesök på företagshälsovådens gymlokal där Anna Gradin kommer att berätta om redskapen (ev prova på)
Kontaktperson: Britt Fält
E-post:
b.falt@ricklea.se

Studieförbundet

Programmet för SPF och Studieförbundet Vuxenskolans aktiviteter i Robertsfors
Fall int! infoSPF