Skellefteå

Temadag om fallskador i Skellefteå

Datum: 1/10 13:00
Plats: Kanalgatan 32, Skellefteå
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Beskrivning: Informationsdag om fallskador till allmänheten.
Kontaktperson: Christer Lindahl, 0914-55140
E-post: christer.lindahl@sv.se

Temadag om fallskador i Burträsk

Datum: 1/10 13:00
Plats: Navet, Kamvägen 4, Burträsk
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Beskrivning: Information om fallolyckor, balansövningar m m. Aktiviteten vänder sig till pensionärer, eller daglediga som är intresserade av hur man undviker fallolyckor.
Kontaktperson: Christer Lindahl, 0914-55140
E-post: christer.lindahl@sv.se

Gratis Bad!

Datum: v 40
Plats: Örjanshallen, St Örjansvägen 1, 93232 Skelleftehamn
Arrangör: Skellefteå kommun Fritidskontoret
Beskrivning: Man får under v 40 bada gratis på Örjanshallen om man är äldre än 65 år.
Kontaktperson: Carina Backman, 070-2897767
E-post: carina.backman@skelleftea.se

Filmvisning på temat Fall int!

Datum: 29/9-3/10 klockan 10:00-14:00
Plats: Centralhallen, Skellefteå lasarett
Arrangör: Sjukhusbiblioteket/Kultur i vården
Beskrivning: Visning av filmer om hur du som är senior kan förebygga fallolyckor
Kontaktperson: Maria Lundström, 0910-77 17 75
E-post: maria.lundstrom@regionvasterbotten.se

Fall int!

Datum: 3/10 11:00-13:00
Plats: Skellefteå lasarett
Arrangör: FoU Välfärd, Västerbottens läns landting
Målgrupp: Allmänheten / personal

Beskrivning: FoU Välfärd och VLL står tillsammans i foajen på Skellefteå lasarett och delar ut material om fall kampanjen. Frågesport och balanstest.

Kontaktperson: Kristina Nordmark, 070-6263708, kristina.nordmark@regionvasterbotten.se

Matfesten i Skellefteå

Datum: 29/8
Plats: Skellefteå centrum
Arrangör: Måltidsavdelningen i Skellefteå kommun
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Under Matfesten i Skellefteå anordnar Skellefteå kommuns måltidsavdelning och äldreomsorg tillsammans med kommunala pensionärsrådet en temadag, Liv och lust på äldre dar. Projektgruppen Fall int medverkar på utställningen och delar ut material kring fall och sömn,  Jeanette Jonsson, apotekare på Läkemedelscentrum, VLL, föreläser under titeln Sov gott och fall int!
Webbsida: www.matfesten.se

Bokbussen Skellefteå / Fall int!

Datum: v 40
Plats: Skellefteå bokbuss
Arrangör: Biblioteket
Målgrupp: Besökare av bokbussen
Beskrivning: Skellefteå bokbuss tar med fall int material till de byar de besöker under v.40, materialet läggs ut i samlingslokal så innevånarna får tillgång till det där. De tar även med materialet i deras uppsökande verksamhet.
Kontaktperson: Ann-Katrine 0910/736129
Hemsida:
http://www.v8biblioteken.se/bokbussen

 

Gratis bad 65+

Datum: V 40
Plats: Bolidens badhus
Arrangör: Bolidens badhus/ Skellefteå Kommun
Målgrupp: Gratis bad vecka 40 till +65 åringar
Beskrivning: Balans-tipsrunda med frågor och balansövningar vid boulebanan bakom Sofiagården i Dorotea, på Ugglestigen. Vänder sig till äldre innevånare i Dorotea. Premiär 1 oktober kl 10-12, balanstipsrundan sitter därefter uppe hela veckan
Kontaktperson: Kristina Ferm, 0910-580818
E-post: kristina.ferm@skelleftea.se

Boliden badhus