Umeå

Peppar peppar – för seniorers säkerhet

Datum: 29/9 kl 10-15
Plats: Kommunens träffpunkt ”Kom in” på Öbacka, Östra Strandgatan 50 A
Arrangör: Ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Umeå kommun, Frivilligcentralen och Civilförsvarsförbundet.
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador hos seniorer 65+. Fokus på fallförebyggande och brandsäkerhet. Föreläsningar om läkemedel från apotek och om brandsäkerhet från brandförsvaret. Information från Frivilligcentralen bl a om hemfixare. Civilförsvarsförbundet demonstrerar hjärtstartare och hjärt-lungräddning . Dessutom medverkan av syn- och hörselinstruktör, sjukgymnast, arbetsterapeut samt enheten för prevention.
Kontaktperson: Marianne Bäckström
Kontaktuppgifter: marianne.backstrom@umea.se, 090-16 17 64 eller 070-611 06 53
Hemsida: www.umea.se/kommun

bild

 

 

 

 

Swedage 2014 1/10 Kultur för aktivt åldrande – Om hälsa och arbete i en ny demografi

För femte gången arrangerar äldreforskningsnätverket SWEDAGE en kunskapskonferens för att fördjupa dialogen mellan forskare och praktiker. Denna gång är det övergripande temat ”Kultur för aktivt åldrande” och konferensen har tre underteman:

Att leva länge – en utmaning för forskning och politik
Hälsa, arbete och levnadsvillkor i en ny demografi
En lärande kultur för hälsosamt åldrande

Målgrupp: forskare och praktiker

Valbart seminarium om fall och fallskador
A1 Fall int! – Vad vet vi och vad kan jag göra själv – samhällsperspektivet

Lyssna till professor Dawn Skelton, Glasgow University, gästprofessor i åldrande och hälsa samt Lillemor Lundin Olsson, professor samhällsmedicin och rehabilitering Umeå universitet

Valbart seminarium om fall och fallskador
A2 Fall int! – Vad vet vi och vad kan jag göra själv – individperspektivet

Lyssna till Jeanette Jonsson, apotekare, Läkemedelscentrum Västerbottens läns landsting och Åsa Bygdeson, utvecklingsledare FoU Välfärd, Region Västerbotten.

Inbjudan och anmälan

Plats: Folkets Hus, Skolgatan 59 i Umeå
Datum: 1 oktober 09:00-17:00 med efterföljande mingel

Swedage

 

 

 

 

 

Bokbussen Umeå / Fall int!

Datum: v 40
Plats: Umeå kommun
Arrangör: ABF Mitt i Lappland
Målgrupp: Besökare av bokbussen
Beskrivning: Under v 40 deltar bokbussen i Umeå i kampanjen Fall int! de tillhandahåller material i samband med deras bussresa
Kontaktperson: Astrid Jonsson 090/163332
 Hemsida: http://www.minabibliotek.se/bokbussen

Fall int!

Datum: 23 sept
Plats: Tavelsjö bygdegård
Arrangör: SPF, Umeå norra
Målgrupp: Medlemmar i SPF, Umeå Norra
Beskrivning: Information om Fallint!
Kontaktperson: Kerstin Holmberg, 070-2578155kerstin.v.holmberg@gmail.com

Fall int!

Datum: 3/10 11:00-13:00
Plats: Umeå Universitetssjukhus
Arrangör: FoU Välfärd, Västerbottens läns landsting
Målgrupp: Allmänheten / personal
Beskrivning: FoU Välfärd och VLL står tillsammans i foajen på NUS och delar ut material om fall kampanjen. Frågesport och balanstest.

Kontaktperson: Kristina Nordmark, 070-6263708, kristina.nordmark@regionvasterbotten.se

Föreläsning

Datum: 30/9 13:00-15:30
Plats: Gräddvägen 15A Ersboda på ”Kultur I Stan” före detta Musik och danshuset
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Målgrupp: Allmänheten

Beskrivning: Civilförsvarsförbundet kommer och föreläser om risker i hemmet, och hur man kan undvika dessa. Studieförbundet Vuxenskolan presenterar Studiecirkeln ”Ta det på en höft”. Evita Care kommer och pratar om hur man går till väga för att söka hemtjänst samt berättar om sin verksamhet. Line dance uppvisning
Inbjudan: fall int vuxenskolan Umeå

Kontaktperson: Jörgen Marcusson, 070-633 92 97jorgen.marcusson@sv.se
Hemsida: Vuxenskolan Umeå

Vuxenskolan Umeå

Peppar Peppar Fall int!

Datum: 4/10 11:00-14:00
Plats: Hörnefors utanför COOP Nära (Konsum)
Arrangör: Civilförsvarsförbundet Hörnefors
Målgrupp: Allmänheten
Beskrivning: Vi bjuder på kaffe och information om vår sårbarhet, med en tipsrunda. Kontaktperson: Curt-Olov Hellman, 070-5801984c-o.hellman@telia.com


Fall int!

Datum: V40
Plats: Norrlands universitetsjukhus (NUS): Kir 1&2, Strokecenter, Geriatriskt centrum, Onkologen AHS, Informationen på NUS, Städet på NUS
Arrangör: Västerbottens läns landsting
Målgrupp: Patienter och besökare på sjukhuset samt på sina respektive avdelningar
Beskrivning: Dessa avdelningar, enheter kommer att sprida information om fall och fallskador för att medvetandegöra på samhällsnivå.